Tomasz Misiak, inwestor i założyciel Work Service, zaprasza młodych przedsiębiorców na ESD

European Start-up Days - wydarzenie specjalne towarzyszące IX Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu zbliża do siebie młode biznesy i duże przedsiębiorstwa. Udział w tegorocznej dwudniowej konferencji (11-12 maja) dedykowanej startupom potwierdzili już prezesi i menedżerowe największych firm. Pomysły na biznes, jakie zostaną przed nimi zaprezentowane, mogą być początkiem wielkich karier.