ING Bank Śląski zaprasza na European Start-up Days w Katowicach

European Start-up Days - wydarzenie specjalne towarzyszące IX Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu, zbliża do siebie młode biznesy i duże przedsiębiorstwa. Udział w dwudniowej konferencji, 11-12 maja 2017 r., dedykowanej start-upom potwierdzili już prezesi i menedżerowe największych firm. Pomysły na biznes, jakie zostaną przed nimi zaprezentowane, mogą być początkiem wielkich karier.