Młodzi liderzy o przyszłości Europy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Młodym Polakom nie brakuje pomysłów na to, jak zmieniać Polskę w tym pobudzać przedsiębiorczość i zastopować emigrację zarobkową. Problem w tym, że ich głos często jest słabo słyszalny i nie ma wpływu na rzeczywistość – podkreślali uczestnicy tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congres – EEC).

Projekt EEC – Liderzy Przyszłości to inicjatywa Grupy PTWP, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, mająca na celu kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym. Pierwszego dnia Kongresu z uczestnikami projektu spotkał się prezydent RP Bronisław Komorowski.

Głównym założeniem inicjatywy EEC – Liderzy Przyszłości jest stworzenie przestrzeni włączającej w europejską debatę przyszłych liderów życia gospodarczego i publicznego oraz szersze otwarcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach na ludzi młodych – przedsiębiorczych i aktywnych, śmiałych i samodzielnie myślących.

O perspektywach ludzi młodych w Polsce, a także w Unii Europejskiej mówiono podczas debaty „Młodzi liderzy o przyszłości Europy", która odbyła się w ramach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu, a przede wszystkim zaangażowani w życie społeczno-gospodarcze przedstawiciele młodego pokolenia.

Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC, zwrócił uwagę na buntownicze nastroje w takich krajach jak Hiszpania czy Grecja, gdzie więcej niż połowa młodych ludzi nie ma pracy. Za swój los często obwiniają oni UE.

Paweł Grzegorczyk, student Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, zaznaczył, że „młode pokolenie jest wkurzone na Polskę". Wysokie bezrobocie oraz niskie zarobki w stosunku do kosztów życia są katalizatorem emigracji zarobkowej. 

Uczestnicy debaty zwracali także uwagę m.in. na to, że potrzebne jest szybkie zdefiniowanie problemów młodego pokolenia i wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Trzeba pamiętać o perspektywie po 2020 r., gdy skończą się duże środki unijne dla polskiej gospodarki. Polska, pozbawiona zewnętrznego bodźca w postaci dotacji z UE, a także zmagająca się z problemami demograficznymi i niską innowacyjnością może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Stworzenie szans rozwoju dla młodych przedsiębiorców, a także ich większy wpływ na ustawodawstwo to jeden z pomysłów na uwolnienie energii, która może pobudzić rozwój Polski w kolejnych latach. 

To przesłanie ma być lepiej słyszalne również dzięki projektowi Europejskiego Kongresu Gospodarczego – EEC Liderzy Przyszłości, który jest nowością w agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym.

Wśród gości specjalnych największej imprezy biznesowej Europy Centralnej, którzy na zaproszenie organizatora wydarzenia zgodzili się spotkać ze studentami poza główną areną Kongresowych wydarzeń w ramach projektu EEC – Liderzy Przyszłości znaleźli się m.in.: Marcin Beme, prezes Audioteki, Dominika Bettman, prezes ds. finansowych Siemens, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC, Tadeusz Chomicki, ambasador RP w Pekinie, Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, Jakub Karnowski, prezes Polskich Kolei Państwowych, Michał Kuczmierowski, dyrektor programu Santander Universidades Banku Zachodniego WBK, Sławek Muturi, założyciel grupy Mzuri, Paweł Tamborski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Piotr Voelkel, założyciel Grupy Kapitałowej Vox oraz Dariusz Żuk, prezes Polski Przedsiębiorczej.

Projekt EEC – Liderzy Przyszłości obejmuje także inne formy obecności na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach – od współpracy przy organizacji wydarzenia, przez uczestnictwo w charakterze gościa z dostępem do wszystkich Kongresowych wydarzeń, po możliwość aktywnego udziału w roli prelegenta wybranych sesji, na równi z ekspertami, czołowymi przedstawicielami biznesu i administracji.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.
W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice

 

  • Marta Dobrzańska
  • Account Manager
  • m.dobrzanska@imagopr.pl
  • +48 609 808 120
  • +48 (32) 608 29 85
  • Imago Public Relations
  • Dworska 1
  • 40-584 Katowice