Afryka staje się centrum światowej gospodarki – o współpracy międzykontynentalnej na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Na Afrykę patrzy się dzisiaj tak, jak na Chiny 30 lat temu i na Indie 20 lat temu. Ma to związek z tym, że Afryka powoli staje się centrum światowej działalności gospodarczej – stwierdził podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC) Mankeur Ndiaye, minister spraw zagranicznych Senegalu.

Współpraca gospodarcza Polski z krajami afrykańskimi z roku na rok staje się coraz bardziej znacząca i zauważalna. W ostatnich latach dokonał się prawdziwy przełom w myśleniu o kontynencie afrykańskim. Polscy przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać, że Afryka to nie tylko kierunek przyszłości, ale miejsce, w którym inwestować trzeba już teraz. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia w zakresie pogłębiania rozpoczętej współpracy – mówiono podczas debaty, jaka odbyła się w ramach III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– Polska potrzebuje przełomu w relacjach z Afryką. Musimy przejść do kolejnej fazy, potrzebny jest konkretny plan – zasugerował Robert Zduńczyk, prezes Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia. Jak zauważył, przez ostatnie dwa lata, od czasu I Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna na EKG 2013, udało się zrobić bardzo wiele w zakresie rozwijania świadomości, jednak teraz pora na coś więcej – na budowanie skali współpracy. Zduńczyk nawoływał do strategicznego myślenia, stawiania sobie śmiałych i konkretnych celów, które zarazem wpisywałyby się w agendę rozwojową i potrzeby krajów Afryki – bez tego bowiem zapał do wzajemnej współpracy może za jakiś czas ulec ostudzeniu.

O tym, że Afryka jest kontynentem już nie przyszłości, a teraźniejszości, mówił Jacek Jankowski, ambasador RP w Etiopii. – Jeżeli będziemy chcieli robić interesy w Afryce za kilka lat, to się spóźnimy – przekonywał. Jankowski wyraził zadowolenie z tego, że w przypadku współpracy gospodarczej Polski z Afryką skończył się już etap przecierania szlaków. Zauważył, że choć jeszcze niedawno Polska skupiać musiała się na zupełnie innych sprawach – transformacji, akcesji do Unii Europejskiej – i o takich destynacjach jak Afryka zapominaliśmy, to teraz przyszła pora na nadrobienie zaległości. 

Co do tego, że Afryka wzbudza coraz większe zainteresowanie w Polsce i ogółem w Europie Środkowo-Wschodniej, nie ma wątpliwości. Mówił o tym Mankeur Ndiaye, minister spraw zagranicznych Senegalu, podkreślając, że na Afrykę patrzy się dzisiaj tak, jak na Chiny 30 lat temu i na Indie 20 lat temu. Ma to związek z tym, że Afryka powoli staje się centrum światowej działalności gospodarczej. Minister spraw zagranicznych Senegalu wyjaśniał, że Afryka potrzebuje dziś nie tylko europejskich towarów, ale też bezpośrednich inwestycji. Reformy przeprowadzone w ostatnich latach w krajach tego kontynentu, świetna demografia i bogactwo surowców powinny skłonić państwa z Europy Środkowo-Wschodniej do śmielszego wchodzenia do Afryki. Mankeur Ndiaye przestrzegał równocześnie przed błędami w myśleniu o Afryce w Europie, tłumacząc, iż kraje Czarnego Lądu coraz lepiej potrafią rozwiązywać własne kryzysy i problemy i sprzeciwiają się rozwiązaniom narzucanym z zewnątrz. 

Pozytywny trend w dyskusji o współpracy gospodarczej Polski z Afryką zauważyła Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu ds. Polityki Afrykańskiej, Azjatyckiej i Bliskowschodniej, Dyplomacji Publicznej i Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jak oznajmiła, dawniej dyskusja ta w Polsce była polsko-polska, a dziś stała się już polsko-afrykańska, na co najlepszym przykładem jest obecność w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Nkosazany Dlamini-Zumy, przewodniczącej Komisji Unii Afrykańskiej. Kacperczyk zauważyła także pojawienie się w ostatnim czasie nowego elementu partnerstwa polsko-afrykańskiego: coraz częstszego patrzenia i działania w ujęciu regionalnym, a nie jedynie w ramach współpracy z pojedynczymi państwami. 

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.
W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice

 

  • Marta Dobrzańska
  • Account Manager
  • m.dobrzanska@imagopr.pl
  • +48 609 808 120
  • +48 (32) 608 29 85
  • Imago Public Relations
  • Dworska 1
  • 40-584 Katowice