Podsumowanie trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Ulga podatkowa na badania i rozwój, dodatkowe pieniądze na polską energetykę, dobre informacje płynące z rynku rolnego mimo rosyjskiego embarga i wreszcie wzrost aktywności obywatelskiej w miastach – dużo dobrych wiadomości można było usłyszeć podczas trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC).

Ponad 40 paneli dyskusyjnych odbyło się podczas trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. sesje poświęcone reindustrializacji i innowacjom.

Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów zapowiedział, że zniknie ulga podatkowa na zakup technologii, a zostanie wprowadzona ulga na wydatki na badania i rozwój. Nowe przepisy nie wejdą jednak w życie wcześniej niż nie zostanie zniesiona procedura nadmiernego deficytu. – Dopóki jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu można zapomnieć o wszelkich nowych ulgach –stwierdził minister Neneman. – Wyjście z procedury widać już jednak na horyzoncie – dodał.

Duża część debaty „Energetyka jądrowa w Europie i w Polsce” poświęcona była udziałowi polskich przedsiębiorstw w budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Dostawcy technologii jądrowych, którzy są zainteresowani realizacją polskiego programu jądrowego zapewniają, że udział polskich firm w tym przedsięwzięciu będzie znaczący.

– Areva i EDF opracowały listę ponad 160 polskich firm, które mogłyby wziąć udział w budowie polskiej elektrowni jądrowej. Areva spodziewa się, że udział polskich przedsiębiorstw w budowie elektrowni jądrowej będzie znaczący – mówił Jean-André Barbosa, dyrektor Areva na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.

Także inni dostawcy technologii byli przekonani, że polskie firmy mogą być widoczne na budowie polskiej elektrowni jądrowej. – Potrzebujemy znakomitych lokalnych firm, które mogą pracować na budowie elektrowni jądrowej w Polsce. W Polsce takich firm jest wiele. Przygotowujemy już listę dostawców, z którymi będziemy mogli współpracować przy polskim projekcie jądrowym – zadeklarował Takao Kurihara, dyrektor generalny ds. systemów jądrowych, dział sprzedaży międzynarodowej i marketingu, kierownik departamentu rozwoju energetyki jądrowej Litwy z Hitachi Power Systems Company.

Nowy budżet Unii Europejskiej przewiduje możliwość znaczącego wsparcia inwestycji w energetyce, a Polskie grupy energetyczne są zainteresowane tym źródłem finansowania – takie wnioski płyną z panelu „Inwestycje w energetyce - finansowanie". Prowadzący debatę Wojciech Hann, partner i lider Zespołu Środkowo-Europejskiego Energetyki i Zasobów Naturalnych w Deloitte, przytoczył szacunki, według których nakłady w Europie na inwestycje dotyczące energetyki i gazownictwa w latach 2010-2020 mają wynieść nawet bilion euro. Z tej kwoty na Polskę ma przypaść ok. 25 mld euro. Jak wskazał Hann, polskie grupy energetyczne nie odstają poziomem ratingów od zachodnich koncernów.

Dotychczas unijne dotacje miały marginalny udział w finansowaniu projektów energetycznych. Nowe i obiecujące perspektywy stwarza w tym zakresie Program Infrastruktura i Środowisko. Do tego dochodzi jeszcze tzw. Plan Junckera, którego celem jest pobudzenie inwestycji prywatnych oraz realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pozytywne informacje płynęły także z sesji „Polska żywność na świecie”: ubiegły rok nie był zły dla eksporterów polskiej żywności. Mimo utraty rynku rosyjskiego, zwiększyliśmy sprzedaż na rynku krajowym oraz eksport do krajów unijnych, a nasi przedsiębiorcy aktywnie poszukują nowych rynków zbytu – powiedział podczas debaty Lucjan Zwolak, zastępca prezesa Agencji Rynku Rolnego (ARR). Optymistycznym sygnałem jest to, że maleje zainteresowanie mechanizmami wsparcia dla eksporterów, np. dla producentów owoców i warzyw dotkniętych rosyjskim embargiem. – Zakładamy, że sprawdzi się stare przysłowie, że „co nas nie zabije, to na wzmocni” – dodał Zwolak.

Podczas debaty zastanawiano się nad perspektywą rozwoju eksportu na rynek chiński, który jest ogromnie chłonny i który staje się rynkiem konsumentów.

Z kolei podczas panelu „USA i Europa – pakt na finiszu” rozmawiano o zaletach i zagrożeniach wynikających z paktu TTIP (Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji). Obu stronom grozi albo podpisanie układu ograniczonego tylko do liberalizacji handlu, co wypaczy jego pierwotne założenia i na co nie godzą się pewne grupy przemysłowe (np. sektor motoryzacyjny), albo odłożenie dalszych negocjacji na bliżej nieokreślony czas, kiedy zmieni się prezydent Stanów Zjednoczonych, a w wielu krajach Europy rządy – wynikało z dyskusji.

– Kontestujący przyszłą ustawę to ludzie żyjący mitami i emocjami, a nie twardą analizą danych – powiedział Howard Chase, dyrektor ds. rządowych Dow Europe. – Jest to jednak problem, który muszą rozwiązać rządy państw negocjujących, prowadząc odpowiednią kampanię wyjaśniającą.

O pieniądzach i mieście przyjaznym dla ludzi rozmawiano podczas sesji poświęconej budżetowi obywatelskiemu. Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki stwierdził, że po 25 latach funkcjonowania samorządu widać zmianę podejścia do idei samorządności – w kierunku uczestnictwa mieszkańców w procesie decyzyjnym.

Dla Jarosława Makowskiego, radnego Sejmiku Śląskiego, dyrektora Instytutu Obywatelskiego w latach 2010-2015, dobre miasto to takie, gdzie dobrze żyje się 8-latkowi i 80-latkowi. – Wiem, że w tym miejscu zabrzmi to jak herezja, ale w budżecie partycypacyjnym kasa nie jest najważniejsza. Cele są dwa: edukacja i integracja. Istotna rzecz, to także współpraca. Tam gdzie ludzie współpracują, zyskują wszyscy. Tam gdzie walczą, tracą wszyscy – mówił Makowski. Na zakończenie debaty wręczono nagrody w konkursie „Mieszkam tu! Mądre pomysły na mądre miasto”.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.
W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice

 

  • Marta Dobrzańska
  • Account Manager
  • m.dobrzanska@imagopr.pl
  • +48 609 808 120
  • +48 (32) 608 29 85
  • Imago Public Relations
  • Dworska 1
  • 40-584 Katowice