Nagrody PARP wręczone podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Produkowane przy użyciu innowacyjnych technologii meble biurowe, fundusz zalążkowy o modelu działania opartym na wiedzy i projekt bankowości mobilnej nowej generacji – znalazły się wśród projektów wyróżnionych nagrodami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 (European Economic Congress – EEC) w Katowicach.

Głównym założeniem konkursu jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w biznesie, poprzez promowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie na projekt realizowany w ramach obecnej perspektywy finansowej za pośrednictwem PARP – szczególnie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konkurs ma też na celu promocję instytucji otoczenia biznesu, wspierających przedsiębiorców we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, a także tych firm, które w sposób innowacyjny wspierają rozwój swoich pracowników.

– Co roku, wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nagradzamy innowacyjne działania w polskiej gospodarce – powiedział Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP. – W naszej gospodarce skończyły się już proste rezerwy – niskie koszty, prosta poprawa efektywności. Teraz, jeżeli chcemy konkurować globalnie, musimy zaskakiwać tym co innowacyjne. I właśnie podczas nagród PARP-u mamy okazję zobaczyć, jak polskie firmy inwestują w nowe procesy produkcyjne, jak tworzą nowe produkty czy budują innowacyjne startupy – dodał podczas gali wręczenia nagród PARP na VII Europejskim Kongres Gospodarczym.

Tegoroczne nagrody i wyróżnienia PARP wręczono w kategoriach „Innowacyjny projekt”, „Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu”, „Wizjoner ICT”, „Firma odpowiedzialna w biznesie”, „Firma na miarę dużych możliwości” oraz „Technologia kosmiczna”. Przyznano także nagrodę specjalną w kategorii „Lider Innowacji i Rozwoju”.

W kategorii „Innowacyjny projekt” nagrodę otrzymała Grupa Nowy Styl, za projekt „Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w BN Factory oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim”. Jego założeniem było wprowadzenie na rynek mebli biurowych w Europie unikalnych na skalę światową produktów. Projekt dotyczy technologii produkcji wyrobów meblowych z płyty komórkowej opartej o systemy mocowań Hettinject, system zamykania płyty komórkowej i opatentowany system mocowań podstaw.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali natomiast: Code Architecture & Design za projekt. „Badanie i wdrożenie przełomowego systemu odzysku energii z piekarników” oraz Medicalgorithmics, za projekt „Działania mające na celu uzyskanie ochrony wynalazku firmy Medicalgorithmics na terytorium UE i USA”.

Zdobywcą nagrody w kategorii „Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu” okazała się firma Platinum Seed, fundusz zalążkowy o modelu działania opartym na wiedzy, innowacjach i współpracy. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Wrocławskiego Parku Technologicznego, za projekt „Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań”.

Nagrodę w kategorii „Wizjoner ICT” otrzymał eLeader za projekt „Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń”. Wyróżnienie trafiło natomiast do LGBS Polska Sp. z o.o. za wdrożenie systemu B2B działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą LGBS a partnerami oraz SHER.LY, twórca lokalnej chmury danych na urządzeniach przechowywania danych już dostępnych w organizacji.

W nowej kategorii honorującej przedsiębiorców dużych „Firma na miarę dużych możliwości” nagrodę główną wręczono Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ –SYSTEM za innowacyjne laboratorium, w którym możliwe jest wykonywanie wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym zarówno w systemie otwartym jak i zamkniętym. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA za wdrożenie innowacyjnej technologii budowy i eksploatacji pojazdów szynowych opartej na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie telemetryki.

W kategorii „Firma odpowiedzialna w biznesie” nagroda trafiła do Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Lesław Domino, które w swoich działaniach CSR koncentruje się przede wszystkim na wdrożeniu rozwiązań proekologicznych w całym procesie produkcyjnym, rozwoju kompetencji pracowniczych w tym zakresie, a także edukacji rolników i konsumentów na temat upraw naturalnych, znaczenia zdrowego żywienia oraz zagrożeń ze strony chemicznych dodatków do żywności. Wyróżnione w tej kategorii zostały firmy: OPINION Strefa Druku oraz MEGA, obie za zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, relacje z personelem i zaangażowanie społeczne.

Nagrodę w kategorii „Technologia Kosmiczna” otrzymało Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego za innowacyjną technologię wytwarzania kompozytowych paneli strukturalnych do budowy głównej platformy satelity. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do firmy Hertz System.

Na zakończenie uroczystości wręczono dwie Nagrody Specjalne, jakie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości postanowiła przyznać beneficjentom, którzy przez ostatnią dekadę rozwinęli firmy przy udziale dotacji europejskich. Kategorię tę nazwano „Lider innowacji i rozwoju”, a jej zwycięzcami okazały się firmy SELVITA i Pojazdy Szynowe PESA.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.
W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice

 

  • Marta Dobrzańska
  • Account Manager
  • m.dobrzanska@imagopr.pl
  • +48 609 808 120
  • +48 (32) 608 29 85
  • Imago Public Relations
  • Dworska 1
  • 40-584 Katowice