Reindustrializacja szansą na przyspieszenie wzrostu gospodarczego

Reindustrializacja, ale oparta na innowacjach, to szansa na przyspieszenie rozwoju całej Europy – mówił prezydent RP Bronisław Komorowski podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC). Ta problematyka przewijała się przez wszystkie dni trwania największej konferencji biznesowej Europy Centralnej.

Według ostatnich danych, tylko 16 proc. PKB Unii Europejskiej pochodzi od branż wytwórczych, ale w Polsce sytuacja jest znacznie lepsza. Tu nie trzeba więc mówić o reindustrializacji, ale o wzmocnieniu przemysłu, także jego tradycyjnych gałęzi – postulowali kongresowi paneliści.

– Mówienie o reindustrializacji jest krzywdzące dla Śląska, bo tutaj przemysł jest, trzeba go tylko wzmocnić. Droga do nowoczesnej gospodarki jest niemożliwa bez tradycyjnego przemysłu – mówił podczas sesji „Reindustrializacja w Europie" Jakub Jaworowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dla Europy jest to jednak większy problem. Jak zauważył Andrzej Balcerek, prezes Górażdże Cement, wiele zakładów produkujących cement zostało przeniesionych do bezpiecznych krajów Afryki. – Bez reindustrializacji będziemy zieloną wyspą bezrobotnych – powiedział.

Zdaniem Arkadiusza Krężla, przewodniczącego rady nadzorczej Impexmetalu, bardzo wiele przemysłów, nawet uznawanych obecnie za nierentowne, może być rentownych. Krężel odniósł to także do górnictwa, w którym przepracował kilkanaście lat. – Wciąż są firmy krajowe i zagraniczne, które chcą w Polsce tworzyć nowe kopalnie. Trzeba tylko logikę, na jakiej oparte są biznesplany tych nowych kopalń zastosować także do istniejących zakładów – mówił.

Uczestnicy paneli poświęconych reindustrializacji wskazywali na zagrożenie, jakie dla konkurencyjności Europy stwarza wysoka cena energii. – Cała Europa chce teraz produkować, ale to oznacza konkurowanie o globalne rynki – przypomniał Adam Gierek, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Zauważano, że pod tym względem w niezbyt dobrej sytuacji stawiają nasz przemysł koszty energii. – Ceny energii są trzy razy wyższe niż w USA, a gazu dwukrotnie – powiedział Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.
W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice

 

  • Marta Dobrzańska
  • Account Manager
  • m.dobrzanska@imagopr.pl
  • +48 609 808 120
  • +48 (32) 608 29 85
  • Imago Public Relations
  • Dworska 1
  • 40-584 Katowice