Trzeci dzień VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego – podsumowanie

Katowice, 20 maja 2016 r. – O czynnikach sprzyjających innowacyjności, cyfryzacji i digitalizacji Europy, inwestycjach w obszarze odnawialnych źródeł energii, reformach strukturalnych, doświadczeniach, obecnym kształcie i przyszłości Unii Europejskiej oraz wyzwaniach stojących m.in. przed europejskim i światowym górnictwem, hutnictwem i budownictwem dyskutowali uczestnicy ostatniego, trzeciego dnia VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC) w Katowicach.

Trzeci dzień VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozpoczęto m.in. debatą nad cyfrową gospodarką Unii Europejskiej, w trakcie której mówiono o możliwych systemach wspierania procesów digitalizacji i cyfryzacji europejskiej gospodarki oraz o krajowych planach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na tle europejskiej agendy cyfrowej. W polemicznej dyskusji głos zabrał m.in. Günther H. Oettinger, komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa.

Komisarz podkreślił rolę European Start-up Days, imprezy towarzyszącej VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, na której zaprezentowało się ponad sto polskich start-upów, młodych firm technologicznych. Oettinger zaznaczył, że tak duży potencjał pomoże wspólnocie w nadrabianiu zaległości w stosunku do Stanów Zjednoczonych.

– Widzę ogromną energię młodych ludzi tworzących start-upy. Chciałbym tę energię wykorzystać do rozwoju, do realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej – powiedział w swym wystąpieniu przedstawiciel Komisji Europejskiej. Nawiązując do Start-Up Days Oettinger ocenił, że europejskie start-upy tworzą nową siłę gospodarki i zwiększają swój potencjał łącząc się w klastry. – Za 5-10 lat niektóre z obecnych start-upów staną się nowymi potęgami globalnymi. Istniejące technologie nie są dane na zawsze, wciąż powstają nowe i lepsze. Dlatego w przyszłości europejskie spółki mogą osiągnąć pozycje, na których dziś stoją Google, Facebook czy Uber – podsumował komisarz.

Günther H. Oettinger wziął także udział w briefingu prasowym, podczas którego wypowiedział się m.in. na temat perspektyw solidarności energetycznej w Europie, budowy europejskiego bezpieczeństwa energetycznego oraz podkreślił funkcję tranzytową Polski, związaną głównie z przesyłem gazu. Podkreślił, że pozytywnie postrzega perspektywę bezpieczeństwa energetycznego polski, ale wciąż należy pracować nad magazynowaniem energii i wydajnością energetyczną.

– Strategia bezpieczeństwa energetycznego UE powstaje, to trwający proces oparty o zasady solidarności, które nie są w żaden sposób zagrożone. Komisja Europejska pracuje, by osiągnąć rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich stron: dla przemysłu, dla krajów członkowskich – argumentował komisarz.

O doświadczeniach dotychczasowych kryzysów, reformach strukturalnych, polityce budżetowej i fiskalnej oraz przyszłości Unii Europejskiej rozmawiali eksperci podczas debaty pt. „Silna i spójna Unia Europejska”. W dyskusji uczestniczył gość specjalny Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i premier Łotwy.

– Polsce udało się przejść bez szwanku przez światowy kryzys finansowy. Jeśli chodzi o najbliższe lata także rysują się one dobrze. Spodziewamy się, że w latach 2016-2017 wzrost PKB Polski będzie wynosił 3,6-3,7 proc. przy średniej unijnej około 2 proc. W ostatnich latach Polska dokonała poważnego postępu w polityce fiskalnej – mówił Dombrovskis, nawiązując do zdjęcia z Polski przez Radę UE w 2015 r. procedury nadmiernego deficytu. Zwrócił jednak uwagę, że pojawiło się niebezpieczeństwo jego wzrostu. Dlatego konieczne jest zwiększenie dyscypliny finansowej. Namawiał także na powołanie w Polsce niezależnej rady fiskalnej.

– Polska jest jedynym krajem w UE, który takiej rady nie ma – powiedział na VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Unijny polityk przedstawił także przyjęty 18 maja 2016 tzw. pakiet wiosenny, w którym KE wydaje zalecenia gospodarcze dla poszczególnych krajów na okres najbliższych 12-18 miesięcy. Jego celem jest ożywienie wzrostu gospodarczego w Europie.

Trzeci dzień kongresowych debat dopełnił także rozpoczęte w trakcie dwóch poprzednich dni dyskusje. W ramach cyklu debat poświęconych branży energetycznej rozmawiano m.in. o uwarunkowaniach wdrażania jednolitego europejskiego rynku energii w świetle systemu handlu emisjami, relacjach na linii energetyka-górnictwo będących elementem polityki energetycznej, bezpieczeństwie energetycznym oraz nowych trendach w wytwarzaniu, przesyle i magazynowaniu energii.          

Perspektywy rozwoju sektora górniczego, w ostatnim dniu VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, nakreślali w dedykowanej tej branży dyskusji m.in. Zygmunt Łukaszczyk, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego i Krzysztof Szlaga, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanki.

– Wydobycie węgla w Polsce może być opłacalne i konkurencyjne. Warunkiem jest wykorzystanie nowych technologii, których polskie podmioty okołogórnicze są konkurencyjnym dostawcą oraz dostęp do dobrych złóż np. takich, jakie zamierzamy eksploatować w Orzeszu – zauważał podczas panelu Heinz Schernikau, prezes HMS Bergbau AG.

Paneliści biorący udział w sesji „Cyberbezpieczeństwo i infrastruktura krytyczna” najwięcej uwagi poświęcili ochronie newralgicznych elementów infrastruktury publicznej w obliczu narastających napięć politycznych, zmian klimatycznych i nasilenia aktywności internetowych grup przestępczych.

– Efektywna ochrona wymaga wiedzy i doświadczenia, a tych nabywa się dzięki wymianie informacji między operatorami infrastruktury krytycznej i dialogu z administracją. W obu przypadkach taka współpraca w Polsce jest niedoskonała – zauważył Jakub Bojanowski, partner z działu zarządzania ryzykiem w Deloitte.

Trzeciego dnia VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyło się także Forum Współpracy Gospodarczej Europa-Chiny. Podczas spotkania debatowano nad kwestiami transportu, logistyki i wymiany handlowej ze Wschodem. Dyskutowano także na tematy poświęcone finansom, inwestycjom i przemysłowi. Wydarzeniem towarzyszącym było także wręczenie nagród w konkursie Mieszkam-TU.eu – mądre pomysły na mądre miasto.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2016 #EECKatowice

  • Marta Dobrzańska
  • Account Manager
  • m.dobrzanska@imagopr.pl
  • +48 609 808 120
  • +48 (32) 608 29 85
  • Imago Public Relations
  • Dworska 1
  • 40-584 Katowice