Najbardziej inspirujące pomysły zrealizowane z budżetów obywatelskich nagrodzone na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Katowice, 20 maja 2016 r. – Siedem najbardziej inspirujących pomysłów sfinansowanych z budżetów obywatelskich, wyróżnionych w konkursie Mieszkam-TU.eu – mądre pomysły na mądre miasto, zostało uhonorowanych podczas gali wręczenia nagród na VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Najwięcej głosów jury zdobyło zbudowanie trasy rowerowej wokół Rudy Śląskiej. Internauci, którzy głosowali na projekty w serwisie Portalsamorzadowy.pl, docenili pomysł budowy obserwatorium astronomicznego w Radomiu oraz „Kazimierskie murale historyczne" w Krakowie.

Celem konkursu dla samorządów i mieszkańców miast pod nazwą Mieszkam-TU.eu – mądre pomysły na mądre miasto, jest promocja najbardziej inspirujących pomysłów zgłaszanych lub realizowanych w ramach budżetów obywatelskich. Od marca 2016 trwała jego II edycja, finał z wręczeniem wyróżnień odbył się 20 maja, podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– Przygoda z budżetami obywatelskimi zaczęła się pięć lat temu. Dziś już wiemy, że nie są one rozwiązaniem dla wszystkich miejskich bolączek, ale mnóstwo inspirujących pomysłów udało się w Polsce zrealizować i ich promocji ma służyć konkurs – mówi Paweł Wyszomirski, sekretarz konkursowego jury.

W konkursowych zmaganiach uczestniczyli zarówno mieszkańcy – autorzy projektów, jak i gminy, na terenie których realizowane są pomysły. Wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach „obywatelskiej” – za pomysły i „samorządowej” – za ich realizacje. Na 30 pomysłów poddanych głosowaniu jurorów oraz plebiscytowi internetowemu, oddano blisko 50 tys. głosów.

Laureaci konkursu Mieszkam-TU.eu – mądre pomysły na mądre miasto to:

 • I nagroda jury konkursowego w kategorii samorządowej – „Obwodowa trasa rowerowa"
  z Rudy Śląskiej.
  To projekt ogólnomiejski wybrany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Jego celem jest połączenie dzielnic trasą rowerową, którą będzie można szybko dostać się do ich centrów oraz umożliwienie rowerzystom zwiedzania miasta. Realizacja kosztowała 1 mln zł.
 • I nagroda jury konkursowego w kategorii społecznej – „Wyspy lęgowe dla ptactwa Kamionki Bolko w Opolu". Wyspa składa się z czterech trójkątnych konstrukcji metalowych z elementami pławnymi, siatką z geowłókniny i umieszczonymi w niej bogatymi nasadzeniami roślin szuwarowych. Wyspa jest odporna na wahania lustra wody, nie ucierpi podczas mrozów, a jej trwałość przewiduje się na wiele lat. Celem projektu jest ratowanie piskląt kilku różnych gatunków ptaków wodnych.
 • Nagroda specjalna jury konkursowego za wspólną realizację projektu „Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów" w Szczecinie. To inicjatywa zarówno społeczna, jak i samorządowa. W ramach projektu wartego prawie 4,5 miliona złotych staw zyskał zupełnie nowe oblicze. Przez mieszkańców określany jest teraz jako jedno z najpiękniejszych miejsc w Szczecinie.
 • II nagroda jury konkursowego w kategorii społecznej – „Asystent seniora i osoby niepełnosprawnej" z Poznania. Projekt był kontynuacją i rozwinięciem projektu pilotażowego. Beneficjentami będą osoby po 60. roku życia mieszkające samotnie lub przebywające okresowo samotnie w domu, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałego nadzoru. Zakłada on połączenie centrum teleopieki, opieki medycznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i wsparcia wolontariuszy oraz pomocy sąsiedzkiej skierowanej do seniorów.
 • I nagroda internautów i wyróżnienie jury konkursowego – „Astrobaza w Radomiu". Astrobaza to budynek 3-kondygnacyjny, z kopułą, tarasem oraz salą do prelekcji, w swoim wyposażeniu posiada m.in. automatyczną kopułę, teleskopy mobilne, teleskop słoneczny, sprzęt do astrofotografii. W Astrobazie organizowane są prelekcje dla uczniów Radomia i regionu, w przypadku dobrej, bezchmurnej pogody odbywają się nocne obserwacje dla mieszkańców miasta.
 • II nagroda internautów – „Kazimierskie murale historyczne" w Krakowie. Na arkadach muru przy ul. Józefa 17 w Krakowie pokazane zostały twarze osób, które związane były z krakowskim Kazimierzem, m.in. król Kazimierz Wielki, Helena Rubinstein i cesarz Józef II.
 • Wyróżnienie jury konkursowego – „Usiądź na Starowiejskiej – premiera małej architektury na najstarszej ulicy Gdyni". Ideą pomysłu jest stworzenie zespołu siedzisk, dzięki którym piesi, często starsze osoby, mogą odpocząć, przemierzając ulicę. Nowe miejsca do siedzenia wraz z zielenią powstaną w pasie drogi, wzdłuż chodnika na powierzchni mniej niż dwóch miejsc postojowych. Nie utrudniają ruchu pieszych, a dodatkowo uspokajają ruch, wymuszając na kierowcach większą ostrożność.

W jury konkursu Mieszkam-TU.eu – mądre pomysły na mądre miasto, edycja 2016, zasiedli: Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju, Julita Wilczek, członek zarządu Instytutu Sobieskiego, Marcin Gerwin z Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, Ewa Stokłuska z Pracownii Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, dr Konrad Niklewicz, dyrektor zarządzający Instytutu Obywatelskiego, Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides oraz Paweł Wyszomirski, prezes Fundacji Napraw Sobie Miasto, sekretarz jury.

Konkurs Mieszkam-TU.eu – mądre pomysły na mądre miasto prowadzony jest przez Fundację Napraw Sobie Miasto z inicjatywy Stowarzyszenia Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides oraz Pracownią Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Partnerami plebiscytu są Portalsamorzadowy.pl, największy serwis dla samorządowców w Polsce, oraz organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wręczenie wyróżnień odbyło się 20 maja 2016 na VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, po zakończeniu sesji poświęconej budżetom partycypacyjnym.

 • Marta Dobrzańska
 • Account Manager
 • m.dobrzanska@imagopr.pl
 • +48 609 808 120
 • +48 (32) 608 29 85
 • Imago Public Relations
 • Dworska 1
 • 40-584 Katowice