Polityka klimatyczna, finansowanie gospodarki, elektromobilność Ważne tematy drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Katowice, 11 maja 2016r. – Podczas drugiego dnia IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC) poszukiwano odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące stanu i perspektyw europejskiej gospodarki. W 65 sesjach wzięło udział blisko 400 panelistów. Równolegle w Spodku zainaugurowano drugą edycję European Start-up Days.

Uczestnicy drugiego dnia największej imprezy gospodarczej Europy Centralnej w opiniotwórczym gronie dyskutowali o polityce klimatycznej, inwestycjach infrastrukturalnych, finansowaniu inwestycji i funduszach unijnych. Paneliści poruszyli również tematy związane m.in. z regionami górniczymi i przemysłowymi, elektromobilnością, czy warunkami dla rozwoju biznesu.

Podczas konferencji prasowej z udziałem Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej,  Michała Kurtyki, podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii oraz Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, wybrzmiały kwestie ważkie dla regionów górniczych i przemysłowych na terenie Unii Europejskiej.

Przygotowaliśmy projekt nowej inicjatywy pomocowej dla regionów węglowych przechodzących transformację gospodarczą i społeczną, chcemy, aby skorzystały z niej Śląsk i Małopolska – powiedział komisarz. Chcemy również, aby transformacja regionów górniczych była sprawiedliwa w aspekcie społecznym, naszym celem jest zagwarantowanie, że mieszkańcy tych regionów będą dobrze potraktowani.
Komisarz wyjaśnił, że program miałby być finansowany z różnych źródeł, m.in. z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, ale także ze środków pochodzących z systemu handlu emisjami CO2.
Z optymizmem patrzę na tę inicjatywę. Daje ona szansę na znalezienie miejsca dla technologii opartych na węglu w miksie energetycznym i w gospodarkach państw UE. W Polsce pracujemy nad wdrożeniem nowych technologii wykorzystania węgla, czego dowodem jest umowa Tauronu i Grupy Azoty ws. budowy instalacji zgazowania węgla. Inny innowacyjny projekt to przedeksploatacyjne wydobycie metanu z pokładów węgla kamiennego – komentował Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. – Ważnym jest, aby w przemianę energetyczną i rozwój nowych technologii angażowały się nie tylko firmy, ale także lokalne społeczności i samorządy, które będą wykorzystywały lokalne uwarunkowania i możliwości – podkreślił.

– Węgiel będzie używany jako surowiec energetyczny w Polsce jeszcze przez kilkadziesiąt lat, tu nie ma wątpliwości. Jego użytkowanie nie obejdzie się jednak bez nowoczesnych technologii, jak np. zgazowanie – zauważył Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego. – Chcemy reindustrializować Europę także dzięki przekształceniu regionów górniczych. To także jeden z celów tej inicjatywy – tłumaczył.

Uwagę w czwartkowych debatach poświęcono problemowi polityki klimatycznej. Podczas panelu „Polityka ochrony klimatu – kontynuacje i korekty” prelegenci skupili się zwłaszcza na przyszłości polityki klimatycznej w Unii Europejskiej. W sesji udział wziął m.in. Jos Delbeke, dyrektor generalny ds. działań w dziedzinie klimatu w Komisji Europejskiej, który podkreślał ważną rolę różnicowania dostaw energetycznych.

–  Dywersyfikacja dostaw energetycznych w całej UE jest niezwykle istotną kwestią z perspektywy przyszłości. Oczywiście, dotyczy to różnych sektorów dostaw energii, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądać przyszłość w dłuższym horyzoncie.  Jeśli patrzymy na to, co się dzieje w Azji, za Atlantykiem, to jesteśmy w coraz bardziej konkurencyjnym świecie, jeśli chodzi
o dywersyfikację i kwestia niewkładania wszystkich jajek  do jednego kosza jest bardzo istotna – mówił Delbeke.

Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej z Ministerstwa Środowiska odniósł się do uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w Porozumieniu paryskim.

– Patrząc  na globalną politykę klimatyczną, z którą, z racji pozycji i stanowiska USA, jest pewien kłopot, uważam, że na COP 24 w Polsce w 2018 roku można Porozumienie paryskie uratować. Polska ma pewien pomysł na to, żeby wszystkie strony jednak mogły je kontynuować. Nie chciałbym teraz zdradzać szczegółów, natomiast uważam, że jest możliwe, aby USA cały czas uczestniczyły
w Porozumieniu paryskim – powiedział Sałek.

Szczególnie istotna, z perspektywy sektora energetycznego, była sesja „Elektromobilność
a elektroenergetyka”, w której udział wziął m.in. Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Prelegenci dyskutowali na temat założeń polskiego programu elektromobilności wobec europejskich i światowych trendów, omówiono także konieczne inwestycje infrastrukturalne oraz rolę sektora paliwowego.

– Niewątpliwą korzyścią z elektromobilności jest czyste powietrze. Pojazd elektryczny bezpośrednio nie emituje szkodliwych substancji, co jest nie bez znaczenia w miastach takich, jak Warszawa,  
w których nawet 60 proc. zanieczyszczeń pochodzi z transportu – zauważył Kurtyka. – Co roku z Polski wyjeżdżają dziesiątki miliardów euro wydawanych na zakup ropy naftowej, więc zastąpienie jej przez wytwarzaną lokalnie energię elektryczną to ważny argument z punktu widzenia gospodarki – powiedział Kurtyka.

W panelu „Finansowanie inwestycji i fundusze unijne” udział wzięli m.in. Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Patrycja Klarecka, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestnicy debaty rozmawiali o inwestycjach współfinansowanych ze środków unijnych, nie ograniczano się jednak tylko do tego źródła. Goście Kongresu wspólnie zastanawiali się nad najskuteczniejszymi metodami pozyskiwania środków; podjęto także temat perspektyw po roku 2020.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceminister rozwoju oznajmił, że nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska rządu w kwestii nowej perspektywy budżetowej (2021-2027), zaznaczył jednak, że Polska ma pewne oczekiwania.

– Oczekujemy, że budżet unijny nie zostanie zmniejszony – mówił Kwieciński. – Budżet UE ma służyć poprawie konkurencyjności całej gospodarki UE. Liczymy na to, że polityka spójności będzie dalej kontynuowana w Unii – powiedział wiceminister rozwoju. Wyraził również nadzieję na wsparcie dla sektora rolnego.

Uczestnicy sesji „Warunki inwestowania – debata przedsiębiorców” rozmawiali o czynnikach wpływających korzystnie na rozwój biznesu. Prelegenci odwoływali się do własnych doświadczeń, omawiając okoliczności zachęcające i odstraszające inwestorów. Udział w debacie wzięli m.in. Gérard Bourland, dyrektor generalny, Grupa Veolia w Polsce, Maciej Dyjas, Co-Managing Partner & Co-CEO Griffin Real Estate Sp. z o.o. oraz  Tomasz Misiak, prezydent rady nadzorczej Work Service SA, który moderował spotkanie.

W drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego skupiono się również na kwestiach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie w kontekście realizowania projektów wspólnych dla krajów UE. Podczas sesji „Infrastruktura transportowa w Europie Centralnej i w Polsce” prelegenci dyskutowali o trudnościach napotykanych podczas współpracy na tym polu.

Wśród głównych barier wymieniono różne potrzeby, standardy i doświadczenia w procesie zarządzania inwestycjami, a także brak wspólnego źródła finansowania. Jako przykład przywołano budowę szlaku via Carpatia, który miał połączyć Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Jego potencjał w zakresie rozwoju znajdujących się wzdłuż niego regionów do tej pory nie został wykorzystany. Na ten moment na członkostwo w European Grouping of Territorial Cooperation zdecydowało się siedem regionów,
a więc zaledwie 4 proc. tych, które znajdują się wzdłuż tego szlaku.

– Choć minęło 10 lat od zgłoszenia przez Polskę tej inicjatywy, mimo spotkań na szczeblach ministerialnych, sprawy mało się posunęły – mówiła Julianna Orban Mate, dyrektor EGTC Via Carpatia.
Michael Gschnitzer, wiceprezes Kapsch TrafficCom na Europę Środkowo-Wschodnią, zauważył, że problem słabej współpracy przy realizacji niektórych projektów infrastrukturalnych jest problemem całej Europy.

– Mamy uchwalone przepisy prawa, standaryzację, procedury, a jednak okazuje się, że interesy krajów europejskich w realizacji projektów są czasami sprzeczne i utykają – mówił Gschnitzer.
Jako przykład podał problem unifikacji w Europie systemu poboru opłat drogowych, która jest nadal ideą, mimo prób regionalnych porozumień w tej kwestii.

Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, wskazał pozytywne przykłady współpracy między krajami, np. działalność dyrektorów zarządzających odcinkami korytarzy TEN-T, czy prace nad budową szlaku kolejowego Rail Baltica, wiodącego z krajów nadbałtyckich przez Polskę do Niemiec.

– Wspólny lobbing uczestników projektu skutkuje tym, że realizacja projektu może liczyć już nie tylko na pomoc unijną na etapie projektowania, ale realnego wykonawstwa – powiedział Gorgol.

W trakcie Kogresu Mirek Topolánek, członek zarządu eustream a.s., premier Republiki Czeskiej
w latach 2006-2009, odniósł się do planów współpracy międzynarodowej na rynku gazu. Podkreślił on, iż nie jest to łatwy rynek, ponieważ kraje Unii dzielą nie tylko różnice, ale także rozbieżne interesy,

– Gazowa współpraca w Unii Europejskiej to marzenie, które na razie się nie ziściło. Pomiędzy poszczególnymi krajami jest bowiem wiele różnic, dzielą nas także interesy – mówił Topolánek.
– Po decyzji o zamknięciu elektrowni atomowych Niemcy mają dwie możliwości zabezpieczenia sobie dostaw energii. Jedną jest rozbudowa odnawialnych źródeł energii, drugą zwiększenie udziału gazu
w energetyce. Stąd zainteresowanie Berlina gazem z Rosji – powiedział były premier Czech.

W ramach drugiego dnia Kongresu miały miejsce panele dotyczące relacji Polsko-Chińskich oraz współpracy gospodarczej Chin i Europy Centralnej.

Do wydarzeń towarzyszących należały m.in. imprezy: Siła Polskich Marek. Prezentacja finalistów konkursu Teraz Polska 2017; podsumowanie plebiscytu „Menedżer Roku 2016 województwa śląskiego”; gala ogłoszenia wyników XI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm; gala finałowa konkursu WIZJONERZY 2017, Polsko-Czeskie Spotkanie Gospodarcze, gala finałowa konkursu Top Inwestycje Komunalne.

Drugiego dnia IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w Hali Widowiskowo -Sportowej Spodek, rozpoczęła się druga edycja European Start-up Days. To największe w Polsce wydarzenie, będące platformą dialogu między start-upami a korporacjami oraz organizacjami wsparcia biznesu.

Pierwszy dzień European Start-up Days, poza prezentacjami najlepszych start-upów, upłynął także na debatach, skupionych m.in. wokół współpracy start-upu, korporacji i państwa, biotechnologii, medycyny, czy ekologii. Podczas imprezy uczestnicy mogli spotkać mentorów, ekspertów
i przedstawicieli otoczenia biznesu. W gronie prelegentów European Start-up Days znaleźli się m.in. Arvind Bali CEO firmy Videocon; Guy Hilton, CMO, Start-up Nation Central, Izrael; Eliza Kruczkowska z Polskiego Funduszu Rozwoju; Robert Ługowski z CobinAngels; Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii energetycznej oraz Mariusz Turski z Business Link Poland.

W panelu „Jak rodzi się biznes? Od pomysłu do firmy. Synergia start-upy, korporacje, państwo”, inaugurującym drugą edycję European Start-up Days, udział wzięli m.in. Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego; Julia Krysztofiak-Szopa, prezes Startup Poland oraz Dariusz Żuk, prezes Business Link Poland.

– To, czego start-upy potrzebują na każdym etapie, to inspiracja i motywacja. One dają nam szansę na sukces. Wiara w to, co się robi jest kluczowa – powiedział podczas inauguracji Dariusz Żuk. Mówił także o priorytetach dla młodych przedsiębiorców – Trzeba skupić się na tym, co się robi. Nie warto uczestniczyć w tej części modowej, ale w części rezultatów i efektywności – dodał.

– Korporacje coraz chętniej wykorzystują pomysły młodych przedsiębiorców. Start-up z perspektywami to ten, który nie ma czasu na długie spotkania. W naszych korporacjach możemy sobie pozwolić na godzinne spotkania o niczym. Możemy. Oni – nie! To jest kolosalna różnica. Dodatkowo firmy te są pod presją pieniędzy. To samo robimy wewnątrz naszej organizacji, domykając kurek, ograniczając ilość pieniędzy. Dlaczego? Bo brak pieniędzy jest fenomenalnym motywatorem – mówił Brunon Bartkiewicz.

Udział w tegorocznej edycji Start-up Challenge, konkursu odbywającego się w ramach European Start-up Days,  zgłosiło  blisko 200 start-upów. 100 najciekawszych pomysłów, wyłonionych przez Jury, zaprezentowało się w Scale-up Alley – przestrzeni katowickiego Spodka, dedykowanej biznesowym wizjonerom. Wśród wyróżnionych konceptów znalazły się m.in. projekty Beta Bio Technology, Sky Tronic i Waterless.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji
o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2017 #EECKatowice

  • Marta Dobrzańska
  • Account Manager
  • m.dobrzanska@imagopr.pl
  • +48 609 808 120
  • +48 (32) 608 29 85
  • Imago Public Relations
  • Dworska 1
  • 40-584 Katowice