Konkursy Top Inwestycje Komunalne 2017 oraz Samorządowiec Roku 2016 rozstrzygnięte

Katowice 11 maja 2016r. – Katowice, Kraków, Płock, Poznań, Sierpc, Solec-Zdrój, Szydłowiec, Warszawa – oto miasta, które w ostatniej dekadzie oddały do użytku najlepsze inwestycje komunalne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Wyróżnienia Top Inwestycje Komunalne 2017 zostały wręczone podczas gali wieńczącej drugi dzień IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress). Równocześnie uhonorowano laureatów nagrody Samorządowiec Roku 2016.

– Naszym celem jest wyróżnienie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych we współpracy z firmami prywatnymi lub w wyniku prywatyzacji w latach 2006–2016 przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje JST. Zwycięzców ogólnopolskiego plebiscytu na najlepsze inwestycje komunalne wyłonili Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery, ministra w Kancelarii Prezydenta RP oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Potalsamorzadowy.pl.

Projekty nominowane do tytułu Top Inwestycje Komunalne 2017 oceniane były pod kątem takich kryteriów, jak efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości finansowych jednostki samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca
z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

 

Nagrodami edycji specjalnej (PPP) konkursu Top Inwestycje Komunalne 2017 uhonorowano:

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Muzeum POLIN  to pierwsza w Polsce instytucja tworzona wspólnie przez rząd, samorząd lokalny
i organizację pozarządową. POLIN jest muzeum historycznym, ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jego misją jest przywracanie i chronienie pamięci historii Żydów polskich, przyczyniające się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Ze środków publicznych za kwotę 180 mln zł sfinansowano budowę oraz pokryto większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny zebrało 145 mln zł na organizację wystawy stałej. Wspiera też działalność edukacyjną i publiczną muzeum.

Budowa kompleksu mineralnych basenów w Solcu-Zdroju

Kompleks basenów mineralnych w Solcu-Zdroju to trzykondygnacyjny obiekt, zrealizowany przez gminę Solec-Zdrój oraz spółkę Malinowy Zdrój. Obiekt składa się z zespołu basenowego, strefy SPA&Wellness, obszaru rehabilitacyjnego oraz części bankietowo-restauracyjnej. Celem inwestycji było poszerzenie oferty zdrowotnej w gminie i stworzenie dodatkowego zaplecza rehabilitacyjnego
i ambulatoryjnego dla kuracjuszy oraz wykorzystanie potencjału złóż wód leczniczych. Inwestycja jest projektem hybrydowym, zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, jej wartość wynosi 19,81 mln zł.

Budowa i eksploatacja wiat przystankowych w Warszawie

W ramach inwestycji zainstalowano trzy rodzaje zadaszeń, dostosowanych do przestrzeni publicznej: konkursowe, konserwatorskie i seryjne. Wszystkie są interaktywne – wyposażone w technologię NFC oraz kody QR, w części wiat docelowo dostępne będzie też darmowy dostęp do  WiFi. Inwestycja objęła wymianę 1580 wiat przystankowych na terenie całej Warszawy. Jej wartość to 98 mln zł. Koncesjonariusz, w zamian za nowe wiaty, otrzyma prawo do korzystania z powierzchni reklamowych, co stanowi dla niego jedyną formę wynagrodzenia. Miasto nie jest zobligowane do dofinansowywania przedsięwzięcia z budżetu. Projekt został zrealizowany przez Warszawę oraz konsorcjum AMS i Ströer.

Parking dwukondygnacyjny na terenie kompleksu Hali Stulecia we Wrocławiu

Dwukondygnacyjny parking znajduje się przy zabytkowym kompleksie Hali Stulecia, w sąsiedztwie innych atrakcji turystycznych, jak: zoo, ogród japoński, czy fontanna multimedialna. Inwestycję na zlecenie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa zrealizował Budimex Parking Wrocław.

W ramach zawartej umowy koncesji spółka Budimex Parking Wrocław zaprojektowała i sfinansowała budowę parkingu i do końca umowy koncesji, tj. do 31 sierpnia 2042 roku, będzie operatorem obiektu. Na parkingu znajdują się 792 miejsca – w tym 30 miejsc dla osób niepełnosprawnych i 20 miejsc dla autokarów. Wartość inwestycji wynosi  43,3 mln zł netto.

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Dzięki tej inwestycji Sierpc stał się miejscem rozpoznawalnym nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce. Centrum Kulturalno-Rekreacyjne stanowi idealne miejsce do wypoczynku. Jest to oferta skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, turystów z kraju oraz spoza granic Polski. Wartość projektu wynosi 55 mln zł, z czego część stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Zamek w Szydłowcu

Zamek o gotycko-renesansowej architekturze stanowi jeden z głównych zabytków miasta. Obiekt został zrewitalizowany w ramach projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej
w Szydłowcu, poprawa dostępności i funkcjonalności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestorem publicznym jest Urząd Miejski w Szydłowcu. Pomieszczenia znajdujące się w północnym
i wschodnim skrzydle zamku udostępniono inwestorowi prywatnemu w ramach koncesji na usługi. Dla części z pomieszczeń przewidziana jest działalność gastronomiczna, większość jednak ma charakter wielofunkcyjny i może służyć np. do organizacji imprez. Zarządza nimi firma Catering OK z Radomia. Wartość inwestycji to około 4 mln zł.

Przebudowa Akademików Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

To pierwszy projekt przeprowadzony przez polską uczelnię publiczną w ramach PPP. Został zrealizowany przez Uniwersytet Jagielloński i Neoświat PPP Projects (obecnie PPP Venture).
W porozumieniu partner prywatny zobowiązał się do remontu, wyposażenia i utrzymania przez okres 25 lat trzech akademików. Inwestycja objęła modernizację pokoi w akademikach, zdecydowanie podnosząc ich standard, wymieniono też dachy, wyremontowano fasady oraz wymieniono wszystkie instalacje. Uporządkowano także tereny wokół samych akademików. Powstało nowoczesne zaplecze rekreacyjne. Wartość inwestycji to 218,89 mln zł. Zarządzanie obiektami należy do uczelni, która przez cały czas obowiązywania umowy uiszcza na rzecz prywatnego partnera tzw. opłatę za dostępność.

Przebudowa dworca PKP w Katowicach

Projekt zakładał wybudowanie nowoczesnego kompleksu handlowo-komunikacyjnego, w którego skład wchodzą – obok dworca kolejowego – terminal autobusowy, centrum handlowe oraz przestrzeń biurowa. Dodatkowo, deweloper, przy współudziale miasta, zreorganizował i uporządkował przestrzeń miejską w okolicach dworca. Modernizacja dworca PKP w Katowicach to przykład udanej współpracy spółki Skarbu Państwa z partnerem prywatnym. Inwestycja powstała w zaledwie 15 miesięcy. Niespełna rok od oddania nowej hali dworca otwarto Galerię Katowicką. Częścią inwestycji jest także podziemny parking na 1200 samochodów. Koszt inwestycji to blisko miliard zł.

Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu

Instalacja jest jedyną w Polsce spalarnią odpadów komunalnych zrealizowaną w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestorem publicznym jest Urząd Miejski w Poznaniu, partnerem prywatnym natomiast – firma SITA Polska z grupy Suez. Firma była odpowiedzialna za zaprojektowanie, sfinansowanie i budowę instalacji, a przez następne 25 lat będzie zarządzała eksploatacją obiektu. Inwestycja pozwoli miastu Poznań spełnić wymogi polskiego i unijnego prawa w zakresie gospodarki odpadami. Zakład będzie produkował rocznie 210 tys. ton odpadów, ok. 300 000 GJ energii cieplnej oraz ok. 128 000 MW/h energii elektrycznej. Inwestycja była finansowana w modelu hybrydowym – przy udziale środków miasta, partnera prywatnego oraz dotacji pochodzącej z Unii Europejskiej. Jej wartość to 832,2 mln zł.

projekt modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Płocku.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, mającej na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także utrzymanie tych obiektów, zarządzanie źródłami i sieciami ciepła oraz energii elektrycznej wewnątrz budynków w zakresie przeprowadzonej modernizacji. Termomodernizacją zostały objęte: żłobek miejski, przedszkola miejskie, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół, basen miejski, kompleks budynków urzędu miasta. Projekt jest realizowany przez gminę-miasto Płock oraz konsorcjum w składzie Siemens i Siemens Finance. Wartość inwestycji to 32,9 mln zł. Finansowanie zapewnił partner prywatny. Projekt modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Płocku zdobył także nagrodę specjalną serwisu Portalsamorządowy.pl zdobył

Statuetki Top Inwestycji Komunalnych 2017 wręczono 11 maja br., podczas pierwszej części gali wieńczącej IX Europejski Kongres Gospodarczy. Druga część poświęcona została konkursowi Samorządowiec Roku 2016.

– Wyniki konkursu Samorządowiec Roku 2016 odzwierciedlają poziom społecznego poparcia i zaufania do osób, na które mieszkańcy oddali głos w wyborach samorządowych – komentuje Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Potalsamorzadowy.pl.

PortalSamorządowy.pl wraz ze swoim wydawcą Grupą PTWP ogłosił trzy kategorie, w których czytelnicy mogli wybierać najlepszych samorządowców: najlepszy marszałek województwa, najlepszy prezydent/burmistrz miasta oraz najlepszy radny.

 

Laureatami konkursu Samorządowiec Roku 2016 zostali:

 

Elżbieta Radwan – burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan jest burmistrzem Wołomina od 2014 roku. Z samorządem związana jest jednak od 1995 r. – wtedy rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Tam przeszła szybką ścieżkę kariery od referenta do kierownika. Po 12 latach pracy w magistracie z powodzeniem zawalczyła
o stanowisko sekretarza gminy Jabłonna. Później pełniła funkcję sekretarza miasta w gminie Kobyłka.

Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego

Adam Struzik jest marszałkiem województwa mazowieckiego od roku 2001. Działalność samorządową rozpoczął w latach 1984-1988, gdy pełnił funkcję radnego gminy Nowy Duninów. W roku 1988 został radnym miasta i gminy Gąbin. W latach 1994-1998 był delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Od 1998 roku pełni funkcję radnego województwa mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej
I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W 2007 roku został wybrany na wiceprezesa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1984 roku należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiada we władzach wojewódzkich i krajowych tej partii. W latach 1991-2001 był senatorem RP. Przewodniczył Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP II kadencji. W latach 1993-1997 był Marszałkiem Senatu RP.

Zbigniew Jurkowski radny miasta Lublina

Zbigniew Jurkowski jest radnym Rady Miasta Lublina od 2010. Został przewodniczącym Komisji Samorządności i Pożytku Publicznego. W roku 2011 kandydował w wyborach parlamentarnych na posła. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Zawodowo związany z PKN Orlen. Od grudnia 2015 r. pracuje w Miejskiej Korporacji Komunikacyjnej. Działa społecznie w Banku Żywności, Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami
i Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska.

Konkursy Top Inwestycje Komunalne 2017 oraz Samorządowiec Roku 2016 to inicjatywy Grupy PTWP – organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC) oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

 

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji
o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

 

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2017 #EECKatowice

 

Europa wobec wyzwań globalnej konkurencji, nowe unijne finanse, polityka przemysłowa i energetyczna, migracje i rynek pracy, Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz globalna ekspansja polskich firm (Chiny, Afryka) to główne nurty tematyczne Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 w Katowicach. Już za 40 dni o tym co najważniejsze dla gospodarki debatować będą czołowi politycy, przedsiębiorcy, eksperci i naukowcy. 

  • Marta Dobrzańska
  • Account Manager
  • m.dobrzanska@imagopr.pl
  • +48 609 808 120
  • +48 (32) 608 29 85
  • Imago Public Relations
  • Dworska 1
  • 40-584 Katowice