Od kopalni przez Trójmorze aż po szklany sufit Podsumowanie ostatniego dnia IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Katowice, 12 maja 2017 r. – Polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, inicjatywa Trójmorza, zarządzanie infrastrukturą sportową, kobiety w biznesie, inwestowanie
w samorządach oraz przemysł 4.0 – te i inne tematy poruszono ostatniego dnia IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC) w Katowicach.

W trzecim dniu debatowania o gospodarce Europy i świata w Katowicach mocno wybrzmiały tematy istotne dla Śląska.  W ramach sesji pt. „Węgiel w Europie i w Polsce” dyskutowano na temat regulacji i zobowiązań związanych z polityką klimatyczną. Eksperci rozmawiali o miksie energetycznym jako przedmiocie europejskiego sporu, a także o obszarach i metodologii szukania w tej kwestii kompromisu. Zastanawiano się również nad perspektywami górnictwa węgla kamiennego wobec kierunków rozwoju europejskiej energetyki. Ważnym punktem panelu był temat restrukturyzacji górnictwa w Polsce.

Wiceminister energii, Grzegorz Tobiszowski, podkreślał, że w ciągu ostatniego roku górnictwo węgla kamiennego przeszło proces głębokiej restrukturyzacji.

–  Nie ma w Polsce branży, w której dokonalibyśmy takiego skoku, jak w sektorze węgla kamiennego. Kopalnia jest dla nas narzędziem służącym do efektywnego wydobywania węgla. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w niektórych kopalniach warunki są coraz trudniejsze – mówił wiceminister, dodając, że w wyniku procesów restrukturyzacyjnych udało się zwiększyć efektywność z 640 ton przypadających na pracownika do 760. Zapowiedział również realizację programu dla Śląska, który ma ułatwić działanie innych branż, zastrzegając jednak, że nie oznacza to likwidacji sektora węgla kamiennego, ale jego uzupełnienie.

– Sektor górnictwa jest zatrwożony unijnymi propozycjami zmierzającymi do dekarbonizacji energetyki. Będzie miał w tej sprawie mocne wsparcie rządu. Jesteśmy tym krajem w Europie, który idzie pod prąd, ale tylko zdrowe ryby mogą płynąć pod prąd – podkreślił wiceminister.

W dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym Europy Centralnej Aleksandra Gawlikowska-Fyk, kierownik programu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, poruszyła wątek połączenia gazowego Nord Stream 2.

– Komisja Europejska do gazociągu Nord Stream 2 podchodzi inaczej niż do Nord Stream 1, a mianowicie – proponuje wspólny mandat negocjacyjny. Stajemy przed wieloma pytaniami. O ile bowiem Nord Stream 1 był kolejnym połączeniem gazowym, to w praktyce Nord Stream 2 ma być budowany nie jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury, lecz jako jej część. Nord Stream 1 nie podlegał europejskim regulacjom, ale o projekcie Nord Stream 2 nie możemy powiedzieć tego samego – zauważyła Aleksandra Gawlikowska-Fyk dodając, że decyzja o współfinansowaniu przez zachodnioeuropejskie koncerny oznacza, że budowa połączenia Nord Stream 2 jest możliwa.

Zmieniające się otoczenia polityczne w Europie i na świecie posłużyły za kontekst do dyskusji o tzw. Inicjatywie Trójmorza – nowym projekcie o wymiarze politycznym, dającym konkretny rezultat gospodarczy. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przekonywał że to inicjatywa, która wpasowuje się doskonale w koncepcję Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Widzimy bardzo wyraźne deficyty infrastrukturalne na osi północ-południe. Kluczem w podejściu do tego problemu jest idea trzech mórz. Mamy w Europie Środkowej trzy bramy, okna na świat – Adriatyk, Bałtyk i Morze Czarne. Chcemy te trzy morza ze sobą połączyć infrastrukturą energetyczną, transportową, i telekomunikacyjną środowiskową, po to, aby kraje Europy Środkowej miały lepszy dostęp do partnerów z zewnątrz. Chcemy zachęcić rządy do działań na poziomie ponadpaństwowym. W ostateczności ma to przynieść korzyści dla przedsiębiorców, którym my, politycy, w pewnym momencie przekażemy pałeczkę – powiedział Krzysztof Szczerski.

Podczas dyskusji o zarządzaniu infrastrukturą sportową w kontekście biznesowym, promocji regionów i zdrowego stylu życia, paneliści skupili się na temacie wizerunku i społecznej odpowiedzialności.

–  Nie będzie zaangażowania biznesu na wysokim poziomie, jeśli polskie związki sportowe, polskie organizacje sportowe nie zaczną funkcjonować transparentnie. Nie chodzi przy tym o ograniczenie autonomii związków sportowych, ale o poniesienie poziomu ich zarządzania. Proponujemy rozwiązania analogiczne do zachodnich. Środowisko sportowe ich oczekuje  – powiedział minister sportu i turystyki Witold Bańka.

W trakcie ostatniego dnia EEC miała miejsce debata pt. „Rola kobiet w biznesie”, dotykająca tematów takich, jak m.in. liczba kobiet w gronie liderów firm z branży technologii i mediów, przyczyny nierówności płci na drodze awansu, czy szklany sufit.

– Co zrobiłyście, że jesteście wśród 12 proc. kobiet rządzących spółkami w Polsce? – pytała Zuzanna Ziomecka, redaktorka magazynu „Wysokie Obcasy“, zwracając się do uczestniczek panelu.

Prelegentki podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie taktyki i przykładów tego, jak awansować w środowiskach niesprzyjających kobietom.

Kinga Nowakowska, członkini zarządu Grupy Capital Park Tandem, zwróciła uwagę, że coraz częściej w firmach stanowiska dyrektorskie są obsadzane kobietami, ale w zarządach nadal dominują mężczyźni. – Tandem damsko-męski zawsze ma w biznesie większe szanse powodzenia niż monolit damski czy tylko męski – podsumowała.

O tym jakie są doświadczenia polskich samorządowców w zakresie inwestycji komunalnych, a także o ograniczeniach w tym zakresie rozmawiali uczestnicy sesji pt. „Inwestycje samorządów – nowa perspektywa”. Ważnymi tematami były konsekwencje odważnych realizacji na szczeblu lokalnym, budowanie strategii oraz utrzymanie obiektów, które powstają wskutek ambitnych planów.

–  Kończą się powoli środki pochodzące z unijnych dotacji i w nowej perspektywie albo będą niewielkie, albo nie będzie ich wcale. Do tego dochodzi Brexit i to wszystko powoduje, że nie wiemy, co wydarzy się po roku 2020 – powiedział Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej komisji samorządowej.

Olgierd Dziekoński, były minister w Kancelarii Prezydenta wskazywał, że w inwestycjach infrastrukturalnych samorządów unijne fundusze stanowią tylko 30 procent – reszta to pieniądze gminne, czyli pochodzące z podatków.

– To nie jest tak, że zbudujemy drogi i mosty i będziemy po roku 2020 odpoczywać. Wszyscy na świecie budowali i cały czas budują, nawet ci bogaci. Nas też to czeka – komentował.

– Zgadzam się, że samorząd wymaga korekt, ale bez zmian fundamentalnych. Natomiast te propozycje, które się pojawiają, właśnie fundamentów dotyczą. Przykład? Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego mają przejść od marszałków pod nadzór wojewody. Gdy chcieliśmy się włączyć do rozmowy na ten temat, usłyszeliśmy, że nie jesteśmy stroną. Protestuję przeciwko samemu modelowi pracy nad samorządami – komentuje Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

W dyskusji o przyszłości samorządów również Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, zauważył możliwą konieczność reformy, podkreślał jednak, że w Sejmie nie toczą się żadne prace dotyczące ustroju samorządów.

Paneliści sesji „Przemysł 4.0 – oblicza rewolucji przemysłowej” dyskutowali o tym, co nas czeka w zakresie rozwoju technologii i cyfryzacji.

– Pod względem konkurencyjności produkcji przemysłowej Polska zajmuje 15. miejsce w świecie. Około 15 proc. naszych zakładów produkcyjnych jest już w pełni zautomatyzowane, a w pozostałych wprowadzane są pewne elementy automatyzacji. Całkiem nieźle jak na start – mówił Jacek Łukaszewski, prezes firmy Schneider Electric Polska. – Najważniejsza zmiana dokonuje się w głowach, a zmieniające się trendy technologiczne w większym lub mniejszym stopniu dotykają nas wszystkich. Mówimy o mobilności, wszyscy oczekujemy niemal nieograniczonych możliwości komunikacyjnych, rozwiązania chmurowe umożliwiają współpracę osób i urządzeń z dowolnego miejsca na świecie, mamy możliwość pomiaru coraz większej liczby wartości fizycznych, a zaawansowany smartfon ma nawet kilkadziesiąt różnych czujników. Każdy z tych trendów jest w jakimś stopniu wykorzystywany przez przemysł, a granica tego, co jest zaawansowaną technologią, a co nie, nieustannie się przesuwa. Dzisiaj za zaawansowany uznamy robot odkurzający, a 15 lat temu wyznacznikiem zaawansowania była pralka czy zmywarka – podsumował.

 

W programie ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach nie zabrakło również miejsca na tematy takie, jak m.in. kultura i rozwój miast, przemysł czasu wolnego, czy rynek dronów.

 

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji
o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2017 #EECKatowice

 

 

 

  • Marta Dobrzańska
  • Account Manager
  • m.dobrzanska@imagopr.pl
  • +48 609 808 120
  • +48 (32) 608 29 85
  • Imago Public Relations
  • Dworska 1
  • 40-584 Katowice