Obowiązkowy punkt na mapie wydarzeń biznesowych – podsumowanie IX edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Katowice, 5 czerwca 2017 r. – Podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC) po raz kolejny padł rekord frekwencyjny. Największa konferencja biznesowa w Europie Centralnej przyciągnęła do Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka 9 tys. osób. Ponad 90 proc. z nich deklaruje uczestnictwo w tym wydarzeniu za rok. Tysiące młodych ludzi wzięło udział w organizowanych po raz drugi European Start-up Days i w trzeciej odsłonie projektu Liderzy Przyszłości. Grupa PTWP zaprezentowała wnioski z IX edycji swojego flagowego przedsięwzięcia.

– Z każdym rokiem Europejski Kongres Gospodarczy zyskuje większą rangę w skali krajowej, ale także europejskiej i globalnej – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP. – Wzbogacanie programu o wydarzenia towarzyszące, dedykowane młodym ludziom i innowacyjnym biznesom, bardzo poszerzyło horyzonty tej imprezy. Pozytywny odbiór i po raz kolejny rekordowa frekwencja utwierdzają nas w przekonaniu, że rozwijamy się w dobrym kierunku – dodaje.

Słuchacze, paneliści i partnerzy, jak co roku, wzięli udział w badaniach satysfakcji uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2017, przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach badawczych przez instytut badawczy BCMM – badania marketingowe. Aż 93,2 proc. słuchaczy oraz 91,8 proc. panelistów zadeklarowało swój udział w kolejnej edycji kongresu w 2018 roku. Uczestnicy docenili przestrzeń, w jakiej odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy, uznając za istotny atut organizacyjny lokalizację imprezy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz w Spodku. Pozytywnie oceniono komunikację z uczestnikami (przed i w trakcie wydarzenia), system rejestracji oraz standard sal konferencyjnych. 

– Uważamy Europejski Kongres Gospodarczy za jedno z kluczowych wydarzeń tego typu w Europie Środkowej. Dla przedsiębiorców z zagranicy oraz przedstawicieli administracji to wydarzenie jest wspaniałą okazją, by spotkać się z polskimi partnerami i zaznajomić się z najnowszymi trendami panującymi w gospodarce, ale również w dziedzinie nauki, badań i innowacji.  Jednym z głównych tematów tegorocznej edycji Kongresu w Katowicach było wydarzenie poświęcone start-upom i scale-upom, w którym wzięło udział około 2,5 tys. uczestników – podkreślają Petr Darmovzal i Renata Romanová, radcy z Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Czech.

Tegoroczna edycja Kongresu to 132 sesje z udziałem ponad 800 prelegentów. Wśród tematów wiodących znalazły się m.in: nowy pomysł na Europę – przemiany polityczne w Unii; gospodarka po Brexicie oraz prawdopodobieństwo innych exitów; kryzys w postrzeganiu liberalnego kapitalizmu; hierarchia wartości w gospodarce w dobie nowych pokoleń pracowników; IV rewolucja przemysłowa – jak rozwijać przemysł z wykorzystaniem najnowszych technologii i w oparciu o digitalizację; inwestowanie w czasach niestabilności – ryzyko, bariery, odwaga, profity.

W agendzie Kongresu nie zabrakło również sesji poświęconych takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego, jak: finanse, innowacje, technologie i człowiek, energetyka i surowce, górnictwo i hutnictwo, zarządzanie, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, rynek zdrowia, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości oraz globalna współpraca gospodarcza.

– Obecność na Kongresie decydentów i wybitnych ekspertów pozwala w sposób pogłębiony przedyskutować najważniejsze kwestie dotyczące polityki energetycznej, spojrzeć na problemy energetyczne zarówno z globalnej perspektywy, jak również z perspektywy regionów i poszczególnych państw. Dlatego już tradycyjne w Kongresie  biorą udział politycy litewscy, ministrowie energetyki oraz przedstawiciele największych spółek energetycznych. Dla energetyków litewskich udział w licznych panelach jest doskonałą okazją do zaprezentowania swojej wizji polityki energetycznej. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że Kongres jest tym forum, podczas którego już tradycyjnie odbywają się spotkania dwustronne. Również na minionym Kongresie Minister Energetyki Litwy Pan Žygimantas  Vaičiūnas spotkał się z Ministrem Energii Panem Krzysztofem Tchórzewskim, z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Energii Panem Michałem Kurtyką oraz prezesami polskich spółek energetycznych PGE Panem Henrykiem Baranowskim i PGNiG Panem Piotrem Woźniakiem. Osobno chciałbym podkreślić spotkanie Pana Ministra Žygimantasa Vaičiūnasa  z wybitnymi ekspertami, politykami i przedstawicielami mediów polskich. Ze szczególną satysfakcją chciałbym odnotować udział w nim Pana prof. Jerzego Buzka. Na Litwie, widzimy duży potencjał dla dalszej konstruktywnej współpracy w zakresie energetyki. Corocznie odbywający się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy służy jej pogłębianiu i nawiązywaniu nowych kontaktów – mówi Šarūnas Adomavičius, ambasador Republiki Litewskiej  w Rzeczypospolitej Polskiej.

– Europejski Kongres Gospodarczy to z pewnością miejsce niezwykłe, w którym mimo różnorodności wątków, poglądów i tematów panuje przyjazna, sprzyjająca dyskusji atmosfera. Dla mnie, jako przedstawiciela sektora finansowego i aktywnego uczestnika cyfrowej transformacji, istotna była zwłaszcza debata dotycząca cyfrowej gospodarki i cyfrowego społeczeństwa w Europie. W spotkaniu uczestniczyło bardzo zróżnicowane grono przedstawicieli Unii, polskich władz i rynku (ekspertów prawie wszystkich branż działających w Polsce). Oczywiście podczas Kongresu chodzi też o budowanie relacji z potencjalnymi klientami i partnerami. Trudno tu mówić o natychmiastowych korzyściach marketingowych czy wizerunkowych, one działają w dłuższej perspektywie, ale jestem przekonany, że z wieloma osobami spotkam się jeszcze przy okazji biznesowych działań – mówi Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium.

– Zarówno Europejski Kongres Gospodarczy jak i towarzyszące mu European Startup Days to świetne i potrzebne imprezy. W największym spotkaniu biznesowym w Europie Środkowo Wschodniej co roku bierze udział coraz więcej osób, a program jest coraz bogatszy. To dziś obowiązkowy punkt na mapie gospodarczych wydarzeń. Cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w organizacji tego przedsięwzięcia – dodaje Brunon Bartkiewicz, prezesa zarządu ING Banku Śląskiego.

– Obecność na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, w miejscu, w którym dochodzi do dialogu pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, jest dla nas idealną okazją do przedstawienia i omówienia wpływu dostępnych rozwiązań ICT na istniejące już modele biznesowe oraz nowoczesne usługi takie jak e-administracja, e-edukacja czy też e-zdrowie. Wierzymy, że otwarta wymiana doświadczeń i współpraca biznesu z administracją pozwoli efektywnie wykorzystać istniejące i przyszłe technologie dla rozwoju polskiej gospodarki, przyspieszenia transformacji cyfrowej oraz budowania inteligentnych miast. W trakcie Kongresu odbyliśmy szereg interesujących spotkań i dyskusji. Jesteśmy przekonani, że forma Kongresu sprzyja realizacji celów poszczególnych uczestników – podsumowuje Marzena Śliz, dyrektor ds. public affairs, Huawei Polska.

– Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to wyjątkowe wydarzenie, które na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych spotkań biznesowych w Polsce. Odbywająca się w trakcie kongresu debata pt. "Przede wszystkim inwestycje", była okazją do rozmowy o kluczowym znaczeniu inwestycji dla współczesnego systemu ekonomicznego i rynku pracy. Poruszyliśmy także kwestię dokonującej się obecnie transformacji od tradycyjnego paradygmatu opartego o przemysł ciężki w kierunku zdywersyfikowanego i innowacyjnego modelu 4.0 – mówi Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej TDJ S.A.

W opinii słuchaczy Kongres pozwala przede wszystkim nawiązywać kontakty użyteczne w pracy i biznesie, a także daje szerszy ogląd trendów i zjawisk gospodarczych pomagający w podejmowaniu decyzji biznesowych. Z kolei paneliści podkreślają dodatkowo znaczenie Kongresu dla prestiżu
i wizerunku zaangażowanych w to przedsięwzięcie osób i firm.  

– Na kongresie pojawiłem się w związku z prezentacją projektu OFF Festival, którego jestem pomysłodawcą i dyrektorem. W realizacji takiego wydarzenia biorą udział różni partnerzy, począwszy o dostarczycieli wody i jedzenia,  a skończywszy na prywatnych  mecenasach kultury. Europejski Kongres Gospodarczy sprzyja rozmowom zwłaszcza z tymi drugimi. Moje spotkania koncentrowały się na prezentacji projektu i rozmowach o potencjalnej współpracy. O efektach  będę mógł, mam nadzieję, opowiedzieć nieco później – mówi Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFF Festival.

Europejski Kongres Gospodarczy po raz kolejny docenili przedstawiciele władz samorządowych, dla których wydarzenie to jest m.in. platformą nawiązywania współpracy z inwestorami.

– Europejski Kongres Gospodarczy niewątpliwie był olbrzymią szansą na pokazanie możliwości rozwoju turystyki naszej gminy. Tematem przewodnim była Stanica Kamińskiego i teren do niej przyległy. Efekt został osiągnięty. Pojawiło się bardzo wiele ofert. W tej chwili zaczynamy przygotowywać dokumenty dla inwestorów. Na Kongresie pojawiło się wiele ciekawych podpowiedzi, w jakim kierunku Brenna powinna zmierzać. Przy okazji promowaliśmy całą gminę Brenna. Z tego też jesteśmy bardzo zadowoleni – mówi Jerzy Pilch, wójt Brennej.

Wydarzeniem towarzyszącym IX edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego były już po raz drugi European Start-up Days – przestrzeń otwartego dialogu pomiędzy start-upami, inwestorami a organizacjami wsparcia biznesu. Udział w wydarzeniu wzięło 37 proc. gości Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Połączenie konkursu start-upów z wydarzeniem tak wielkiej rangi jak Europejski Kongres Gospodarczy to wyjątkowa szansa zarówno dla młodych firm, jak również dla przedsiębiorstw z ugruntowaną pozycją na rynku – podkreśla Magdalena Wąsik, przedstawiciel Start-upu Gradis.
– W jednym miejscu i tym samym czasie mogliśmy zaobserwować spotkanie kreatywności, młodej, często zuchwałej energii z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i dużą chęcią inwestowania w dywersyfikację prowadzonych działań. Start-up Gradis odwiedził Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej, który żywo zainteresował się naszym rozwiązaniem. Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Zostaliśmy zaproszeni do dalszych rozmów na temat wdrożenia innowacyjnego projektowania
i sterowania oświetleniem ulicznym na terenie całej UE – dodaje Magdalena Wąsik.

Europejski Kongres Gospodarczy i European Start Up Days 2017 za pośrednictwem telewizji, prasy, radia i portali internetowych relacjonowało ponad sześciuset sześćdziesięciu dziennikarzy reprezentujących 150 redakcji. W efekcie w polskich mediach powstało blisko 5856 publikacji dotyczących lub wzmiankujących obydwa wydarzenia. Ekwiwalent reklamowy, czyli kwota, jaką należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni i czasie antenowym, oszacowana na dzień 3 czerwca br. przekroczyła już 30 mln złotych w przypadku Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 5 mln złotych dla European Start-up Days.

– Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to wydarzenie, które na przestrzeni ostatnich lat stało się jednym z najważniejszych spotkań dla przedstawicieli międzynarodowego środowiska biznesowego z Polski i Europy Centralnej. To właśnie tutaj śledzić można najnowsze trendy pojawiające się w poszczególnych sektorach, kluczowych dla gospodarki, co może być pomocne w rozpoznaniu rynku i przygotowaniu nowych strategii dla rozwoju firmy, także tych marketingowych. Będąc reprezentantem branży hotelarskiej, mam okazję obserwować jej dynamiczny rozwój, nie tylko zresztą na rynku regionalnym. Zapotrzebowanie na nowe hotele i usługi hotelowe najwyższej jakości w aglomeracji śląskiej to jeden z efektów związanych z organizowaniem tu takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy. Ten biznesowy tygiel dostarcza impulsu do tworzenia nowej jakości – mówi Maciej Jaglarz, śląski biznesmen, właściciel m.in. katowickiego Altusa.

*** 

Europejski Kongres Gospodarczy w opinii gości oraz regionalnych przedsiębiorców:

 

– Europejski Kongres Gospodarczy to największe wydarzenie biznesowe integrujące osoby z różnych branż. Dla nas, hotelarzy, to doskonała okazja na spotkanie się z przedstawicielami tych środowisk, które mają ogromny wpływ na nasze decyzje związane z nowymi inwestycjami: samorządowcami, inwestorami, deweloperami, przedstawicielami banków czy firm budowlanych. Cenne były dla nas odbywające się podczas tegorocznego Kongresu wielopłaszczyznowe dyskusje, które osadzają rynek nieruchomości w szerszym kontekście, np. dotyczącym rewitalizacji miast czy rozwoju infrastruktury transportowej. To ważne, szczególnie dla rozwoju sektora hotelowego, na który wpływ ma szereg czynników zewnętrznych, aktywizujących ruch turystyczny, w tym turystykę biznesową i konferencyjną. Tegoroczny Kongres stworzył również szanse na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z firmami z innych krajów z naszego regionu, których reprezentacja z roku na rok jest coraz większa. Osobiście cieszy mnie również coraz większe zainteresowanie uczestników sesjami dotyczącymi rynku nieruchomości, w czasie których pojawia się również wątek hotelowy – Adam Konieczny MRICS, Development Director Eastern Europe. 

– Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym dał nam z jednej strony szansę przedstawienia roli InnoEnergy w budowaniu ekosystemów umożliwiających wspieranie innowacyjnych rozwiązań w energetyce, ale również budowania relacji biznesowych z obecnymi i potencjalnymi partnerami.

 Odbywające się równolegle European Start-up Days były doskonałą okazją do przedstawienia projektów wspieranych przez InnoEnergy, jak choćby firma Gradis, spin-off z AGH, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie dla start-upów za opracowanie innowacyjnego oprogramowania, które umożliwia optymalizację planów oświetlenia ulicznego, i otrzymała osobiste zaproszenie od komisarza Maroša Šefčoviča na najbliższy Convent of Mayors w Brukseli – Jakub Miler, dyrektor zarządzający InnoEnergy Poland Plus.

– Europejski Kongres Gospodarczy odbywa się w doskonałej lokalizacji oraz w dogodnym terminie. Wszyscy uczestnicy znajdują się pod jednym dachem, ale jednocześnie nie są stłoczeni. To sprzyja dobrym i efektywnym kontaktom w przeciwieństwie do wielu innych wydarzeń kongresowych. W dyskusjach uczestniczą kluczowe postaci w poszczególnych dziedzinach. Tak było też w przypadku moderowanego przeze mnie panelu nt. rozwoju nieruchomościowych funduszy REIT w Polsce. Tegoroczna edycja Kongresu  była też dobrą okazją do biznesowej popularyzacji programu Mieszkanie Plus, a także do spotkań z przedstawicielami samorządów – Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości.

– Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego była dla nas wyjątkowo udana. Po raz pierwszy uczestników wydarzenia gościliśmy na naszym stoisku „WE THINK POLAND”, promującym Echo Investment, Echo Polska Properties, Griffin Real Estate i Griffin Premium Re. Kongres to dla nas niezwykle istotna impreza poświęcona polskiej i środkowoeuropejskiej gospodarce. O jej randze świadczy fakt, że podczas tej edycji podzieliliśmy się naszą wizją przyszłości polskich nieruchomości podczas dziewięciu paneli dyskusyjnych, w których wystąpili przedstawiciele wymienionych wyżej spółek – Nicklas Lindberg, Prezes Echo Investment.

– Z perspektywy prezesa spółki zarządzającej jednym z największych lotnisk komunikacyjnych w Polsce, mogę stwierdzić, że Europejski Kongres Gospodarczy to od lat znakomite wydarzenie do nawiązywania nowych kontaktów. Cieszy fakt, że w tym roku tematy dotyczące naszej branży zajmowały w panelach sporo miejsca. W trakcie Kongresu, mogliśmy podyskutować o strategicznym projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale także o biznesie okołolotniskowym, transporcie towarów drogą powietrzną, czy też coraz lepiej rozwijającym się segmencie przewozów bussines jetami. Dla Katowice Airport Europejski Kongres Gospodarczy to tradycyjnie czas, gdy wyraźnie wzrasta liczba operacji realizowanych samolotami biznesowymi, co oczywiście przekłada się na wzrost przychodów z ich obsługi. Ponadto obserwujemy w tym czasie bardzo dobre wypełnienia na połączeniach regularnych, szczególnie tych typowo biznesowych, takich jak Frankfurt i Warszawa – Artur Tomasik prezes Katowice Airport.

– Nasza firma jest partnerem zapewniającym transport prelegentom oraz gościom Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Podczas trwania IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego zrealizowaliśmy o 10% więcej zleceń niż w zeszłym roku – Tomasz Cichy, prezes City Taxi Katowice.

– Osobiście uważam, ze pomysł zorganizowania Kongresu  w MCK-u jest genialny, a Strefa Kultury w Katowicach czerepie ogromne korzyści z tego tytułu. My mamy w tym czasie trzykrotny zysk, ponieważ nasza restauracja jest popularnym miejscem spotkań uczestników kongresu. Pamiętam doskonale reakcję gości 2 lata temu, którzy niedowierzali, że są w Katowicach. Podczas tegorocznego Kongresu podpisywali w restauracji  inwestycyjne dokumenty. Myślę, ze chodzi nie tyle o ten trzydniowy większy zysk, ale o świadomą i rzetelną współpracę, która wywiązała się między nami a organizatorami wydarzenia oraz o wsparcie interesów, które są wspólne – Justyna Ładzińska, manager restauracji Cadenza, zlokalizowanej w Strefie Kultury w Katowicach.

Europejski Kongres Gospodarczy w liczbach:

 • Ponad 9 000 uczestników EEC
 • Ponad 2 500 uczestników ESD
 • Ponad 800 prelegentów
 • 132 sesje tematyczne
 • 11 880 godzin merytorycznych debat
 • 8 razy częściej/dziennie niż w centrum handlowym gość EEC miał dostęp do urządzenia ładującego telefony komórkowe, przy zupełnie innej szansie kontaktu (średniej wielkości centrum handlowe codziennie odwiedza 30 000 – 60 000 klientów)
 • łącznie z urządzeń podczas EEC skorzystało 735 osób, a łączny czas ładowania urządzeń wyniósł 14 970 minut
 • ekwiwalent EEC – 29 155 945 zł
 • ekwiwalent ESD – 5 287 580 zł
 • wideo na Facebooku EEC – 49,000 odsłon, ESD – 32,300 odsłon
 • twitter EEC – 428 tweetów, 1 929 wzmianek, 12 tys. odwiedzin profilu
 • liczba oglądających EEC i ESD w streamingu live na stronach EEC, wnp.pl i ING – 374,5 tys. użytkowników. 

###

Badania wśród uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2017 na reprezentatywnych próbach badawczych przeprowadził instytut badawczy BCMM – badania marketingowe.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 9 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W ponad 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, a także komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:
Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu
Facebook: facebook.com/EECKatowice
Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2017 #EECKatowice

 • Marta Dobrzańska
 • Account Manager
 • m.dobrzanska@imagopr.pl
 • +48 609 808 120
 • +48 (32) 608 29 85
 • Imago Public Relations
 • Dworska 1
 • 40-584 Katowice