Zbadano poziom satysfakcji uczestników IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Katowice, 11 czerwca 2017 r. – Zadowolenie z uczestnictwa w Kongresie i wydarzeniach towarzyszących, skłonność do udziału w przyszłorocznej edycji, ocena poziomu merytorycznego i organizacyjnego, wydatki podczas wydarzenia – pytania o te i inne aspekty zadano panelistom, słuchaczom i partnerom Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress). Ich celem było zbadanie poziomu satysfakcji z udziału w największej konferencji biznesowej Europy Centralnej.

Na zlecenie organizatora, spółki PTWP, w dniach 17-28 maja br. firma BCMM – badania marketingowe, zrealizowała badanie poziomu satysfakcji z uczestnictwa w Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz w European Start-up Days w Katowicach. W badaniu zastosowano technikę ankiety internetowej CAWI, którą ostatecznie wypełniło 488 słuchaczy, 84 panelistów oraz 47 partnerów Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a także 111 uczestników European Start-Up Days.

83% słuchaczy oraz 89% panelistów i partnerów jest zadowolonych z uczestnictwa w tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Za wysokim poziomem zadowolenia idzie wysoki wskaźnik deklaracji o uczestnictwie w przyszłorocznym Kongresie – zainteresowanie kolejną edycją wyraziło aż 93% słuchaczy, 92% panelistów oraz 78% partnerów.

Stosunkowo najmocniejszym punktem Kongresu w opinii badanych była tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych – to najwyżej oceniany aspekt merytoryczny tegorocznej edycji.  Słuchacze przyznali mu średnią ocenę 8,3, natomiast paneliści – 8,5 w skali 10 stopniowej.  W tym kontekście zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia ilości czasu przeznaczanego na prowadzenie dyskusji z ekspertami i panelistami w przyszłości.

Do najważniejszych efektów uczestnictwa w Europejskim Kongresie Gospodarczym paneliści zaliczyli przede wszystkim prestiż, jaki wiąże się z udziałem w tym wydarzeniu (ocena 8,6).  Słuchacze z kolei wskazywali na możliwość nawiązania kontaktów zawodowych (8,1) i pozyskania wiedzy na temat gospodarki (8,0). Wreszcie – partnerzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego byli najbardziej zadowoleni z obsługi sponsorskiej w czasie trwania Kongresu (ocena 8,9) oraz z kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za obsługę partnerów (8,9).

Zarówno słuchacze, jak i paneliści wyżej niż przed rokiem ocenili takie efekty uczestnictwa w Kongresie, jak możliwość promocji własnej działalności, poprawa wizerunku, użyteczne interakcje z innymi uczestnikami oraz możliwość bezpośredniego uzyskania przychodu w związku z Kongresem.

Najwyżej oceniane aspekty organizacyjne Kongresu to jego lokalizacja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w hali Spodek oraz wygląd i wyposażenie sal konferencyjnych. Słuchacze wyżej niż przed rokiem ocenili system informacyjny Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz informacje przekazywane przez organizatora w trakcie trwania Kongresu.

Badania pozwoliły oszacować ważną z punktu widzenia społeczności lokalnej informację o przeciętnych wydatkach uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przeciętne wydatki słuchaczy związane z Kongresem to 329 zł na osobę, w przypadku panelistów – 973 zł na osobę (wartości średnie dla ogółu uczestników konferencji). Natomiast wśród uczestników, którzy korzystali z noclegów w Katowicach i okolicznych miastach, przeciętne wydatki na zakwaterowanie przez wszystkie dni obecności to 747 zł w przypadku słuchaczy i 1054 zł w przypadku panelistów. Uczestnik konferencji European Start-Up Days wydał w jej trakcie przeciętnie 294 zł.

84% słuchaczy oraz 94% panelistów podczas tegorocznego Kongresu odbyło spotkanie biznesowe, większość – do pięciu spotkań.  Przeciętna liczba spotkań wyniosła 5,5 w przypadku słuchaczy oraz 8,5 w przypadku panelistów. 

Czynniki w największym stopniu wpływające na satysfakcję słuchaczy z uczestnictwa w Kongresie były związane z kwestiami merytorycznymi, takimi jak: interesujące opinie zaproszonych ekspertów i panelistów, ciekawa tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych oraz szeroki ogląd zjawisk i trendów gospodarczych. Dla panelistów najważniejsza była natomiast profesjonalna moderacja wystąpień, dyskusji oraz paneli.

80% badanych biorących udział w European Start-up Days jest zadowolonych z tego faktu, a 86%  jest skłonnych przyjechać na przyszłoroczną edycję tej konferencji.

Najwyżej oceniane aspekty merytoryczne European Start-Up Days to profesjonalna moderacja paneli i wystąpień (ocena 8,0), interesująca tematyka wystąpień, sesji i paneli (7,9) oraz ciekawe opinie przedstawione przez panelistów i prelegentów (7,9). Podobnie, jak w przypadku Kongresu, pojawiły się głosy o potrzebie większej ilości czasu przeznaczonego na dyskusję z prelegentami i panelistami.

Uczestnicy European Start-Up Days najwyżej ocenili takie efekty uczestnictwa w konferencji, jak możliwość interakcji z uczestnikami kongresu oraz zapoznania się z nowymi trendami czy innowacyjnymi rozwiązaniami.

Największy organizacyjny atut European Start-Up Days to lokalizacja w hali Spodek, natomiast interesująca tematyka i opinie wygłaszane przez zaproszonych gości to czynniki w największym stopniu wpływające na ogólną satysfakcję z uczestnictwa w tym wydarzeniu. 85% odwiedzających European Start-Up Days odbyło w ich ramach spotkania biznesowe.

– Co roku zlecamy badania poziomu satysfakcji z uczestnictwa w Europejskim Kongresie Gospodarczym, przykładamy ogromną wagę do opinii i prosimy o dodatkowe uwagi. Cieszy nas rzetelna ocena i każda informacja zwrotna, jaką dostajemy. Zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, co możemy ulepszyć tak, aby ci, do których Europejski Kongres Gospodarczy i European Start-up Days są kierowane, wyjeżdżali stąd z poczuciem, że uczestniczyli w dobrze zorganizowanych, światowej rangi przedsięwzięciach, które z edycji na edycję rozwijają się w coraz lepszym kierunku – podsumowuje Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 9 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W ponad 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, a także komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:
Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu
Facebook: facebook.com/EECKatowice
Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2017 #EECKatowice

  • Marta Dobrzańska
  • Account Manager
  • m.dobrzanska@imagopr.pl
  • +48 609 808 120
  • +48 (32) 608 29 85
  • Imago Public Relations
  • Dworska 1
  • 40-584 Katowice